Keges sortimentlista

Livsmedelssäkerhetspolicy

Keges Grosshandel har ett nära samarbete med Svensk Cater som är en av Sveriges ledande livsmedelsgrossister för uteätarmarknaden. Keges Grosshandel är en fullsortimentsgrossist som delar Svensk Caters strategi att vara nära kund och marknad, i vårt fall Gotland. Vi delar också policyn för livsmedelssäkerhet enligt följande:

  • Vi ska för våra kunder vara en flexibel partner som ger service, mervärden och omtanke. Livsmedelssäkerhet är A och O för oss, och det är något vi inte kompromissar med.

  • Keges Grosshandel ska följa lag och myndighetskrav samt krav för livsmedelssäkerheten som är avtalat med kunder.

  • Våra produkter är säkra och utgör inte någon hälsorisk när de används efter föreskrifterna.

  • Om det finns en vara som utgör risk tar vi bort den från sortimentet och ser till att informera alla relevanta kunder om den aktuella risken.

  • Med utbildning och träning samt en hög kommunikationsnivå säkras det att alla medarbetare utför sitt arbete med fokus på livsmedelssäkerheten.

  • Keges Grosshandel tillsammans med Svensk Cater värderar regelbundet effekten av insatsen på livsmedelssäkerhetsområdet.