Keges sortimentlista

Blad

Vår Miljöpolicy 

Alla måste ta sitt ansvar för vår gemensamma miljö. Vi på Keges Grosshandel ska kontinuerligt arbeta för en bättre miljö, förebyggande av föroreningar och minskad resursanvändning. Vårt mål är att vara en av Sveriges ledande livsmedelsgrossister, även inom miljöområdet. Vi ska följa gällande miljölagstiftningsamt andra regler och krav som vi berörs av, och agera med samhällets och kundernas krav och förväntningar i centrum. Genom vår vision att vara ”det självklara valet för den gotländska marknaden” – minimerar vi transporter av varor från producent till slutkund.

 

Visby 2013-01-01

Tony Lantz

VD


Miljöcertifikat