Keges sortimentlista

Varumärket Keges Grosshandel

Här hittar ni våra logotyper för nedladdning, samt en grafisk manual som visar hur logotyperna skall användas. Hör av dig till oss om du har frågor angående användning av logotypen.

Vilken fil skall jag använda?

JPG, PNG eller GIF passar bra om Du använder tex Word, Excel, Powerpoint eller annat ordbehandlings-, kalkyl- eller presentationsprogram. För att lägga in en JPG-bild i ett Word-dokument, spara först bilden på Din hårddisk. Välj från "Infoga"-menyn "Bildobjekt" och "Från fil" och leta sedan upp filen i dialogrutan som kommer upp.

EPS Passar bättre om Du använder t ex Illustrator, Photoshop, PageMaker, Quark Express eller annat rit-, layout- eller bildredigeringsprogram.

Grafisk manual: PDF (ca 320 kb)

Format Filstorlek Storlek Färgmodell Ladda ner
PNG29.3 kb1200x1200RGB
PNG3.1 kb80x80RGB
GIF1.3 kb80x80RGB
EPS764.4 kbVektorCMYK
EPS765.2 kbVektorPMS
EPS783.5 kbVektorRGB
EPS762.1 kbVektorCMYK
EPS760.2 kbVektorCMYK
EPS764.3 kbVektorPMS
EPS762.1 kbVektorCMYK